Forum Zuid met Fietsenstalling - Utrecht

Aan de westzijde van het Centraal Station Utrecht is een verhoogd plein ‘Forum Zuid’ gerealiseerd met aansluiting aan de omliggende bebouwing. Onder dit plein is de fietsenstalling ‘Knoop’ bestaand uit drie verdiepingen en geschikt voor 3000 fietsen gerealiseerd.

Naast de complexiteit van het project en de beperkte ruimte in het stationsgebied was het noodzakelijk dat de stakeholders geen hinder ondervonden van de werkzaamheden.

Rol: Omgevingsmanager en Contractmanager
Contractvorm: UAV-STABU