Definitief Busplein West - Utrecht

Utrecht bouwt in het stationsgebied aan de toekomst van de stad, CU2030.

Een onderdeel daarvan is het Busplein aan de Westzijde (Jaarbeursplein), welke toekomstvast ontworpen en gerealiseerd diende te worden voor de verwerking van 3000 bussen per dag.

Het busstation ligt deels onder de OV-terminal waar trein, bus en tram naadloos op elkaar aansluiten. Naast de sloop van het tijdelijke busstation diende de realisatie gefaseerd uitgevoerd te worden om de exploitatie van de bussen te kunnen blijven garanderen.

Rol: Manager Projectbeheersing en Contractmanager
Contractvorm: UAV-GC