Westelijke invalsweg fase 1b – Leeuwarden

De Westelijke invalsweg betreft een nieuwe invalsweg aan de westzijde van de stad Leeuwarden. Het gaat om een weg die de Haak om Leeuwarden rechtstreeks verbindt met de stadsring (aansluiting Stephensonviaduct) en het westelijk deel van de binnenstad. Tevens heeft deze weg een ontsluitende functie voor de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in het westelijke deel van Leeuwarden.

Rol: Manager Projectbeheersing
Contractvorm: UAV-GC