Wandelpromenade Molenwijk – Haarlem

Van bouwteam naar realisatie tot oplevering!

Vanuit de Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) van de gemeente Haarlem is de Wandelpromenade onderhanden genomen. De promenade welke toegang verschaft aan 1200 woningen was toe aan een grote renovatie. Hierbij is het bestaande gietasfalt verwijderd en is een nieuw betonnen deklaag aangebracht. Tevens zijn alle trapopgangen, hellingbanen en leuningen gerenoveerd. Dit alles is gefaseerd en in een tent uitgevoerd wat de overlast voor de omwonende tot het minimum beperkt en waarbij de woningen te allen tijde bereikbaar waren.

Rol: Projectmanager en Contractmanager
Contractvorm: BOUWTEAM