Spieringbrug - Muiden

Door de verbreding en verlegging van de Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) route, is de A1 nabij Muiden uitgevoerd als een aquaduct. Hierdoor zijn de bestaande routes komen te vervallen en was het noodzakelijk om Muiden van een andere hoofdontsluiting te voorzien, dit middels de bouw van een beweegbare brug over de Vecht incl. toe- en afritten, rotonde en kruispunt met VRI.

Gezien de omvang van het project en de vele wijzigingen is Reformo op dit project ingezet om de contractmanager te ondersteunen.

Rol: Contractmanager
Contractvorm: UAV-GC (DBM)