Geluidwerende voorziening Nollenweg - Alkmaar

Betreft het ontwerpen en realiseren van een geluidwerende voorziening langs de N508. De voorziening is bedoelt voor de nieuwe woningbouw de Vaart.

Het geluidsscherm heeft een lengte van 425 meter en een hoogte tot 8 meter, bestaand uit Corten staalelementen en de bovenste elementen uit glas.

Rol: Manager Projectbeheersing
Contractvorm: UAV-GC